top of page

POLITICA DE CONFIDENTIALITATE

Politica de Confidentialitate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal:

SC NEUROPRAXIS MED S.R.L., este persoana juridica cu sediul in str. Cetatii 335, ap. 6, Floresti, judet Cluj, Romania, tel. 0770 88 35 20, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J12/4805/2019, cod unic de inregistrare 42057231, email: office.neuropraxis@gmail.com, website: https://www.neuropraxis.ro/, denumita in continuare NEUROPRAXIS.
Prin denumirea de Client ne referim la clientul contact al NEUROPRAXIS, sau posibil client al NEUROPRAXIS – vizitator al website-ului www.neuropraxis.ro
In sensul legislatiei cu privire la protectia datelor, suntem operator atunci cand prelucram datele Clientului cu caracter personal. Pentru furnizarea informatiilor suplimentare, privind prelucrarea datelor, Clientul poate contacta Responsabilul NEUROPRAXIS cu protectia datelor la adresa de e-mail: office.neuropraxis@gmail.com sau prin posta la adresa NEUROPRAXIS.
Prezenta Politica de Confidentialitate este realizata in conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 (“Regulamentul general privind protectia datelor” sau “GDPR”), precum si cu orice alta legislatie aplicabila pe teritoriul Romaniei.
Ne rezervam dreptul de a actualiza si modifica periodic aceasta Politica de Confidentialitate, pentru a reflecta orice modificari ale modului in care prelucram datele Clientului cu caracter personal sau orice modificari ale cerintelor legale.
In cazul oricarei astfel de modificari, vom afisa pe website-ul nostru versiunea modificata a Politicii de Confidentialitate, motiv pentru care va rugam sa verificati periodic continutul acestei Politici de Confidentialitate.
1. Categorii de date cu caracter personal prelucrate:
•    La utilizarea site-ului si a platformelor online (efectuare programare, formular contact, formular programare, formular feedback  etc);
•    Telefonic, atunci cand dumneavoastra contactati NEUROPRAXIS prin call center sau prin alt mijloc de comunicare la distanta, in vederea programarilor, solicitarilor, reclamatiilor si sugestiilor;
•    Direct in clinica de catre personalul din receptie, in vederea inregistrarii;
•    Pe parcursul derularii serviciului medical solicitat de dumneavoastra, de catre personalul medical, in vederea unei decizii optime – terapeutice si de tratament
De aceea, in functie de momentul si scopul solicitarii, tipurile de date colectate pot fi diferite, dar in mod normal in functie de fiecare caz in parte va putem solicita doar atunci cand este strict necesar:
•    Cod numeric personal – CNP , nume si prenume, adresa, varsta, inaltimea, greutatea, sex, conditii de munca, istoric boli in familie, obiceiuri/preferente, istoric medical (diagnostice si afectiuni in antecedente), documente medicale anterioare, documente medicale cu regim special (bilete de trimitere, scrisori medicale, retete, etc), calitatea si cardul de asigurat, nume medic trimitator, cod parafa (pentru medicii care acceseaza rezultatele in platforma web), telefon mobil, e-mail, etc dar si experienta profesionala, vechime in munca, profesie, specialitate, loc de munca (pentru serviciile de medicina muncii – controale medicale la angajare/periodice, etc)
NEUROPRAXIS, prin intermediul website-ului www.neuropraxis.ro, colecteaza direct de la vizitatori si/sau posibili clienti date cu caracter personal, astfel incat sa aiba controlul tipului de informatie astfel oferita: nume, prenume, email, telefon, documente medicale.
Pe site-ul nostru web NEUROPRAXIS poate stoca si colecta informatii in cookie-uri si tehnologii similare.
Dasemenea, NEUROPRAXIS nu doreste sa colecteze sau prelucreze date ale minorilor care nu au implinit varsta de 18 ani pe site-ul www.neuropraxis.ro

2. Categorii de persoane vizate
Persoanele (vizate) ale caror date pot fi prelucrate de catre NEUROPRAXIS, in scopurile declarate in aceasta politica: clientii persoane fizice ai NEUROPRAXIS (actuali, fosti sau potentiali) – respectiv pacientii/reprezentantii/imputernicitii ai acestora, legali sau conventionali, angajatii companiilor cu care exista incheiate contracte pentru prestarea unor servicii medicale, precum si angajatii NEUROPRAXIS.
Dumneavoastra, in calitate de persoana vizata, sunteti obligati sa furnizati date complete, actualizate si corecte. Pentru a va putea oferi serviciile specifice activitatii noastre sau pentru a putea candida pentru posturile din cadrul NEUROPRAXIS, va solicita date cu caracter personal, iar refuzul de a furniza astfel de date va determina imposibilitatea prestarii acestora si, implicit, imposibilitatea ca dumneavoastra sa ramaneti sau sa deveniti pacientul/clientul/angajatul nostru.
In cazul in care prelucrarea datelor nu este necesara pentru oferirea unui serviciu, pentru indeplinirea unei obligatii legale, si nici nu este justificata de un interes legitim al NEUROPRAXIS, dumneavoastra puteti refuza o astfel de prelucrare sau va puteti retrage consimtamantul dat anterior, refuzul urmand sa produca efecte pentru viitor.

3. Scopul prelucrarii datelor cu caracter personal
NEUROPRAXIS va utiliza datele cu caracter personal ale Clientului in urmatoarele scopuri:

3.1. Pentru prestarea serviciilor NEUROPRAXIS in beneficiu Clientului:

1.    prestarea de servicii medicale direct catre client/pacient;
2.    prestarea de servicii medicale catre angajati ai unei companii client;
3.    derularea activitatilor contractuale cu institutii publice (CAS, DSP, etc);
4.    derularea activitatilor contractuale cu companii private;
5.    gestionarea si prelucrarea electronica a datelor de catre companiile de software care comercializeaza si asigura mentenanta softurilor utilizate;
6.    facturarea si incasarea valorii serviciilor medicale prestate;
7.    plata serviciilor medicale efectuate catre companii cu care exista o relatie de subcontractare;
8.    comunicarea cu clientii prin orice mijloc de comunicare, in vederea indeplinirii obiectului unic de activitate;
9.    comunicarea cu organismele/autoritatile/institutiile publice sau de interes public
10.    indeplinirea obligatiilor legale incidente;
11.    activitati de audit si control;
12.    relatii contractuale cu cabinete/societati de arhivare;
13.    relatii contractuale cu cabinete/societati de avocatura;
14.    scopuri statistice si de raportare a activitatii catre institutii, conform prevederilor legale.
NEUROPRAXIS MED SRL considera toate informatiile colectate de la dumneavoastra ca fiind confidentiale si nu le va partaja cu terti, cu exceptia celor prezentati mai jos, fara consimtamantul dumneavoastra expres si anterior.
Prelucrarea datelor Clientului pentru aceste scopuri este in cele mai multe cazuri necesara pentru incheierea si executarea unui contract intre NEUROPRAXIS si Client. De asemenea, anumite prelucrari subsumate acestor scopuri sunt impuse de legislatia aplicabila, inclusiv legislatia fiscala si contabila.

3.2. Pentru imbunatatirea serviciilor NEUROPRAXIS:
NEUROPRAXIS isi doreste in permanenta sa ofere Clientilor cea mai buna experienta de servicii. Pentru aceasta, NEUROPRAXIS poate colecta si utiliza anumite informatii in legatura cu comportamentul Clientului;
NEUROPRAXIS poate invita Clientul sa completeze chestionare de satisfactie sau poate desfasura, direct sau cu ajutorul unor parteneri, studii si cercetari de piata.
NEUROPRAXIS isi intemeiaza aceste activitati pe interesul legitim de a desfasura activitati comerciale, avand intotdeauna grija ca drepturile si libertatile fundamentale ale Clientului sa nu fie afectate.
Inclusiv recrutarea si selectia personalului – pentru cei care aplica pentru posturi in cadrul companiei;

3.3 Pentru marketing:
NEUROPRAXIS doreste sa tina la curent Clientii si vizitatorii site-ului care au aplicat la diferite campanii online cu privire la cele mai bune oferte pentru serviciile sale. In acest sens, NEUROPRAXIS poate trimite orice tip de mesaj (cum ar fi: e-mail / SMS / telefonic / mobile push / webpush / etc.) continand informatii generale si tematice, informatii cu privire la servicii similare sau complementare cu cele pe care Clientul sau vizitatorul site-ului le-a utilizat, informatii cu privire la oferte sau promotii, precum si alte comunicari comerciale cum ar fi cercetari de piata si sondaje de opinie, si poate afisa recomandari personalizate pe site-ul web:
1.    Marketing, promovare, reclama, publicitate, concursuri, promotii, oferte, dezvoltarea si imbunatatirea calitatii serviciilor;
2.    Participare / invitare la proiecte si evenimentele organizate / derulate in cadrul companiei;
3.    Invitatii / informari catre reprezentantii mass-media legate de proiectele derulate in companie;
4.    Invitatii / informari catre autoritati publice in legatura cu proiecte derulate in companie.
In cazul in care dumneavoastra sunteti de acord cu prelucrarea datelor in scop de marketing, datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastra vor putea fi folosite in scop promotional (marketing) si pentru produsele sau serviciile altor parteneri ai NEUROPRAXIS, cu respectarea drepturilor dumneavoastra.
Dumneavoastra va puteti exercita optiunea in privinta unei asemenea prelucrari prin selectarea/bifarea casetelor adecvate din formularele/documentele utilizate pentru colectarea datelor cu caracter personal.
Indiferent de situatie, in cazul in care veti dori ca datele cu caracter personal sa inceteze a mai fi prelucrate de catre NEUROPRAXIS in scop de marketing, ne puteti solicita in mod expres incetarea oricarei prelucrari de date din partea noastra.
Retineti: contactarea dumneavoastra prin telefon, email sau orice alt mijloc de comunicare, implicit cu utilizarea datelor personale furnizate de catre dumneavoastra, in scopul desfasurarii actului medical (pentru a va transmite detalii privind programarile, pregatirea pentru investigatii, etc) nu este si nu poate fi asimilata unei actiuni de tip marketing!
Acest tip de prelucrare a datelor cu caracter personal, in scop de comunicare pentru buna desfasurare a actului medical solicitat chiar de catre dumneavoastra, este parte integranta din serviciul medical, motiv pentru care acordul dumneavoastra se considera implicit acordat!
NEUROPRAXIS pentru a pune la dispozitie informatii de interes pentru Client si vizitatorii site-ului care au aplicat la diferite campanii online, poate folosi anumite date cu privire la comportamentul Clientului pentru a crea un anumit profil.
NEUROPRAXIS se asigura intotdeauna ca aceste prelucrari se efectueaza cu respectarea drepturilor si libertatilor fundamentale ale Clientului si ca deciziile luate in baza acestora nu au efecte legale asupra Clientului si nu il afecteaza similar intr-o masura semnificativa.
In cele mai multe cazuri, NEUROPRAXIS isi intemeiaza comunicarile de marketing pe consimtamantul prealabil al Clientului.
Clientul se poate razgandi si retrage consimtamantul in orice moment, prin:
1.    Accesarea link-ului de dezabonare afisat in cadrul mesajelor primite de la Companie; sau
2.    Contactarea NEUROPRAXIS folosind detaliile de contact descrise mai sus.
In anumite situatii, NEUROPRAXIS isi bazeaza activitatile de marketing pe interesul legitim de promovare si dezvoltare a activitatii comerciale. In orice situatie in care NEUROPRAXIS foloseste informatii cu privire la Client, pentru un interes legitim propriu, NEUROPRAXIS are grija si ia toate masurile necesare pentru ca drepturile si libertatile fundamentale ale Clientului sa nu fie afectate.
Cu toate acestea, Clientul poate solicita oricand NEUROPRAXIS, prin mijloacele descrise mai sus, oprirea prelucrarea datelor cu caracter personal ale Clientului, in scop de marketing, NEUROPRAXIS urmand sa dea curs acestei cereri.

3.4 Pentru apararea intereselor legitime ale NEUROPRAXIS:
Pot exista situatii in care NEUROPRAXIS va folosi sau va transmite informatii pentru a-si proteja drepturile si activitatea comerciala.
Acestea pot include:
•    Masuri de protectie a site-ului web si a utilizatorilor fata de atacuri cibernetice;
•    Masuri de prevenire si detectare a tentativelor de fraudare, inclusiv transmiterea unor informatii catre autoritatile publice competente;
•    Masuri de gestionare a diverselor altor riscuri
Temeiul general al acestor tipuri de prelucrari este interesul legitim al NEUROPRAXIS de a-si apara activitatea comerciala, fiind inteles ca se asigura sa ia toate masurile care garanteaza un echilibru intre interesele NEUROPRAXIS si drepturile si libertatile fundamentale ale Clientului.
De asemenea, in anumite cazuri NEUROPRAXIS isi intemeiaza prelucrarea pe dispozitii legale cum ar fi obligatia de a asigura paza bunurilor si valorilor prevazuta de legislatia aplicabila in aceasta materie.

4. Durata pastrarii datelor cu caracter personal de catre Companie:
In general, NEUROPRAXIS va stoca datele cu caracter personal ale Clientului, atata timp cat este necesar pentru a duce la indeplinire scopul pentru care Clientul/vizitatorul website-lui si-a furnizat datele personale.
Clientul poate solicita oricand stergerea anumitor informatii (Dreptul de a fi uitat) sau inchiderea contului, NEUROPRAXIS urmand sa dea curs acestor solicitari, sub rezerva pastrarii anumitor informatii inclusiv ulterior inchiderii contului, doar in situatiile in care legislatia aplicabila sau interesele legitime o impun.

5. Transmiterea datelor cu caracter personal ale Clientului (in UE si in afara spatiului UE):
NEUROPRAXIS nu transfera date in afara Romaniei si nici in afara spatiului UE si al Zonei Economice-Europene. Totusi, prin partenerii sai contractuali (de exemplu laboratoare subcontractante care trimit probele biologice catre parteneri proprii sau subcontractanti, datele dv personale pot parasi teritoriul national si/sau European. In aceasta situatie responsabilitatea pentru protectia acestor date revine partenerului nostru contractual, cu care exista semnat un acord in acest sens.
Conform protocolului agreat, transferurile de date in afara spatiului UE si al Zonei Economice-Europene se pot face numai in conditiile prevazute de legislatia specifica nationala si UE privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestora.
Dupa caz, NEUROPRAXIS poate transmite sau oferi acces la anumite date cu caracter personal ale Clientului urmatoarelor categorii de destinatari:
•    societatilor din cadrul aceluiasi grup al NEUROPRAXIS;
•    partenerilor NEUROPRAXIS;
•    furnizorilor de servicii de curierat;
•    furnizorilor de servicii de plata/bancare;
•    furnizorilor de servicii de marketing / telemarketing;
•    furnizorilor de servicii de cercetare de piata;
•    societatilor de asigurare;
•    autoritatilor publice.
In cazul in care NEUROPRAXIS are o obligatie legala sau daca este necesar pentru a-si apara un interes legitim, NEUROPRAXIS poate divulga anumite date cu caracter personal unor autoritati publice si altor persoane fizice sau juridice implicate direct in procesul juridic.
NEUROPRAXIS se asigura ca accesul la datele Clientului de catre tertii persoane juridice de drept privat se realizeaza in conformitate cu prevederile legale privind protectia datelor si confidentialitatea informatiilor, in baza unor contracte incheiate cu acestia.

6. Teritoriu:
Este posibil NEUROPRAXIS sa transfere anumite date cu caracter personal ale Clientului unor entitati din Uniunea Europeana. NEUROPRAXIS va lua intotdeauna masuri pentru a se asigura ca orice transfer international de date cu caracter personal este gestionat cu atentie cu scopul de a proteja drepturile si interesele Clientului.
Transferurile catre furnizorii de servicii si alte parti terte vor fi intotdeauna protejate prin angajamente contractuale si dupa caz, prin alte garantii, cum ar fi clauzele contractuale standard emise de Comisia Europeana.
Clientul poate contacta oricand NEUROPRAXIS, folosind detaliile de contact expuse mai sus, pentru a afla mai multe informatii despre tarile in care transferam datele Clientului, precum si garantiile pe care NEUROPRAXIS le-a pus in aplicare cu privire la aceste transferuri.
Modalitati de protectie a securitatii datelor cu caracter personal ale Clientului:
•    NEUROPRAXIS se angajeaza sa asigure securitatea datelor cu caracter personal prin implementarea unor masuri tehnice si organizatorice adecvate, conform standardelor industriei.
•    Transmisia datelor cu caracter personal se face folosind algoritmi de criptare de ultima generatie si NEUROPRAXIS le stocheaza pe servere securizate, asigurand in acelasi timp redundanta datelor.
•    Pentru a evita utilizarea fara drept a datelor personale, precum si eventualele abuzuri, utilizam metode si tehnologii de securitate, impreuna cu politici si proceduri de lucru adecvate, pentru a proteja datele cu caracter personal colectate.
•    NEUROPRAXIS depune toate eforturile in privinta protejarii datelor dumneavoastra personale, insa nu putem garanta in mod absolut securitatea datelor transmise de dv catre site-ul apartinand NEUROPRAXIS sau prin alte mijloace.
•    Odata ce primim informatia referitoare la dumneavoastra, vom utiliza proceduri si masuri stricte de siguranta impotriva utilizarii neautorizate, nelegale, distrugerii, pierderii accidentale sau divulgarii datelor personale.
•    In cadrul companiei, in vederea eliminarii riscului ca datele dumneavoastra sa intre in posesia si sa fie folosite abuziv/nelegal de persoane neautorizate, tertii autorizati in relatia cu NEUROPRAXIS vor garanta securitatea sistemelor informatice utilizate.
In ciuda masurilor luate pentru a proteja datele cu caracter  personal, NEUROPRAXIS atrage atentia Clientului ca transmiterea informatiilor prin Internet, in general, sau prin intermediul altor retele publice, nu este complet sigura, existand riscul ca datele sa fie vazute si utilizate de catre terte parti neautorizate. NEUROPRAXIS nu poate fi responsabila pentru astfel de vulnerabilitati ale unor sisteme care nu sunt sub controlul direct al NEUROPRAXIS.

7. Drepturile Clientului:
Regulamentul general privind protectia datelor (GDPR) recunoaste Clientului o serie drepturi in legatura cu datele cu caracter personal.
Clientul poate solicita accesul la datele proprii, corectarea oricaror greseli din fisierele NEUROPRAXIS si/sau se poate opune la prelucrarea datelor cu caracter personal.
De asemenea, Clientul isi poate exercita dreptul de formula plangeri catre Autoritatile de supraveghere competente sau a se adresa autoritatilor publice competente.
Dupa caz, Clientul poate beneficia si de dreptul de a solicita stergerea datelor cu caracter personal (Dreptul de a fi uitat), de dreptul la restrictionarea prelucrarii datelor si de dreptul la portabilitatea datelor.
In relatia cu NEUROPRAXIS, stergerea datelor echivaleaza cu stergerea adresei de email, nume, prenume si restul datele personale din baza de date de marketing / telemarketing a NEUROPRAXIS.
In concret, Drepturile vizate sunt:
•    Accesul – confirmare prelucrare datele cu caracter personal; solicitarea unei copii a datelor prelucrate; oferirea altor informatii despre datele cu caracter personal (categorii date, scopul utilizarii, destinatari, transfer in strainatate, modalitati de protectie, durata pastrare, drepturile Clientului, modalitati aparare)
•    Rectificarea – Clientul poate solicita NEUROPRAXIS sa rectifice sau sa completeze datele cu caracter personal inexacte sau incomplete; NEUROPRAXIS isi rezerva dreptul sa verifice exactitatea datelor inainte de rectificarea acestora
•    Stergerea datelor – Clientul poate solicita NEUROPRAXIS sa stearga datele cu caracter personal, dar numai in cazul in care: acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate; sau Clientul si-a retras consimtamantul (in cazul in care prelucrarea datelor se baza pe consimtamant); sau Clientul da curs unui drept legal de a se opune; sau acestea au fost prelucrate ilegal; sau NEUROPRAXIS ii revine o obligatie legala in acest sens. NEUROPRAXIS nu are obligatia de a se conforma solicitarii Clientului de stergere a datelor cu caracter personal in cazul in care prelucrarea datelor cu caracter personal este necesara: pentru respectarea unei obligatii legale; sau pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta.
NEUROPRAXIS recomanda Clientului ca inainte de exercitarea acestui drept sa salveze toate informatiile aferente, deoarece procesul de stergere a datelor este un proces ireversibil.
•    Restrictionarea prelucrarii datelor – Clientul poate solicita NEUROPRAXIS sa restrictioneze prelucrarea datelor cu caracter personal, dar numai in cazul in care: acuratetea lor este contestata (a se vedea rectificarea), pentru a permite NEUROPRAXIS sa verifice acuratetea acestora; sau prelucrarea este ilegala, dar Clientul nu doreste ca datele sa fie sterse; sau acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate, dar Clientul are nevoie de ele pentru a constata, a exercita sau a apara un drept in instanta; sau Clientul si-a exercitat dreptul de a se opune, iar verificarea daca drepturile NEUROPRAXIS prevaleaza este in desfasurare. NEUROPRAXIS poate continua sa foloseasca datele cu caracter personal in urma unei solicitari de restrictionare, in cazul in care: NEUROPRAXIS are consimtamantul Clientului; sau pentru a constata, exercita sau asigura apararea unui drept in instanta; sau pentru a proteja drepturile NEUROPRAXIS sau ale altei persoane fizice sau juridice.
•    Portabilitatea datelor – Clientul poate solicita NEUROPRAXIS sa furnizeze datele cu caracter personal intr-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat, sau poate solicita ca acesta sa fie „portat” direct catre un alt operator de date, dar in fiecare caz numai daca: prelucrarea se bazeaza pe consimtamantul Clientului sau pe incheierea sau executarea unui contract cu Clientul; si prelucrarea se face prin mijloace automate.
•    Opozitia – Clientul poate opune in orice moment NEUROPRAXIS, din motive legate de situatia particulara in care s-ar afla Clientul, prelucrarii datelor cu caracter personal in temeiul interesului legitim al NEUROPRAXIS, in cazul in care Clientul considera ca drepturile si libertatile fundamentale prevaleaza fata de acest interes. De asemenea, Clientul se poate opune oricand prelucrarii datelor in scop de marketing direct (inclusiv crearea de profiluri), fara a invoca vreun motiv, caz in care NEUROPRAXIS va inceta in cel mai scurt timp posibil aceasta prelucrare.
•    Luarea de decizii automate – Acest drept nu se aplica in cazul in care decizia la care s-a ajuns in urma luarii automate a deciziilor: NEUROPRAXIS ii este necesara pentru a incheia sau a derula un contract cu Clientul; este autorizata prin lege si exista garantii adecvate pentru drepturile si libertatile Clientului; sau se bazeaza pe consimtamantul explicit al Clientului.
•    Plangeri – Clientul are dreptul sa depuna o plangere la autoritatea de supraveghere cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal. In Romania, datele de contact ale autoritatii de supraveghere pentru protectia datelor sunt urmatoarele: Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, cod postal 010336, Bucuresti, Romania, Telefon: +40.318.059.211 sau +40.318.059.212; E-mail: anspdcp@dataprotection.ro
Fara a va afecta dreptul Clientului de a contacta in orice moment autoritatea de supraveghere, NEUROPRAXIS recomanda Clientului sa i se adreseze in prealabil pentru a depune toate eforturile necesare pentru a rezolva orice problema pe cale amiabila.
Pentru exercitarea acestor drepturi de catre Client, acesta poate contacta NEUROPRAXIS, folosind detaliile de contact expuse mai sus.

In acest sens, Clientul va tine cont de:
•    Transmiterea cererilor folosind adresa de e-mail aferenta Clientului; in caz contrar, NEUROPRAXIS isi rezerva dreptul de a verifica identitatea prin solicitarea de informatii suplimentare care au ca scop confirmarea identitatii solicitantului;
•    NEUROPRAXIS isi propune sa raspunda la orice solicitari valide in termen de maxim o luna, cu exceptia cazului in care acest lucru este deosebit de complicat sau daca Clientul a inaintat mai multe solicitari, caz in care raspunsul va fi expedita Clientului in termen de maxim doua luni; NEUROPRAXIS isi rezerva dreptul de a inainta solicitari suplimentare Clientului pentru intelegerea corecta a solicitarii;
•    NEUROPRAXIS nu trebuie sa respecte o cerere in cazul in care ar afecta in mod negativ drepturile si libertatile altor persoane vizate. In relatia cu NEUROPRAXIS, informatiile caracter personal ale Clientului sunt protejate de accesul, divulgarea, utilizarea, modificarea sau distrugerea neautorizata de catre orice organizatie sau persoane fizice.
Retineti ca stergerea datelor dumneavoastra nu este posibila in cazul in care acestea sunt prelucrate in baza unei obligatii legale sau justifica un interes legitim!
NEUROPRAXIS – prin obiectul sau unic de activitate – prestare servicii medicale, are obligatia legala de a va solicita date cu caracter personal (in scopuri precum identificare, incadrarea rezultatelor analizelor medicale, anamneza, decizii terapeutice, eliberare documente cu regim special – retete, bilete de trimitere, fise medicale, scrisori medicale, adeverinte, etc, raportare catre institutii publice, scop statistic, relatii contractuale, relatii de munca, etc).
Refuzul dumneavoastra de a ne furniza aceste date echivaleaza cu imposibilitatea continuarii parteneriatului dintre noi si dumneavoastra, respectiv imposibilitatea de a va presta serviciile solicitate, de a incheia/derula un contract comercial, de prestari servicii, sau un contract de munca.
Ulterior incheierii operatiunilor de prelucrare a datelor dv cu caracter personal, in scopul pentru care au fost colectate, aceste date vor fi arhivate de catre SC NEUROPRAXIS MED SRL, pe durata de timp prevazuta in legislatia in vigoare si/sau in procedurile interne, dupa care vor fi distruse.
In cazul in care, dumneavoastra, direct sau prin reprezentant, va exercitati drepturile mentionate mai sus, in mod vadit nefondat, nejustificat sau excesiv repetitiv, NEUROPRAXIS poate sa perceapa o taxa rezonabila tinand cont de costurile administrative pentru furnizarea informatiilor sau pentru luarea masurilor solicitate, sau sa refuze sa dea curs cererii dumneavoastra.
De asemenea, dumneavoastra va este recunoscut dreptul de a depune o plangere in fata unei autoritati de supraveghere si de a introduce o cale de atac judiciara.

Modul de exercitare a drepturilor dumneavoastra
Pentru exercitarea acestor drepturi, va puteti adresa responsabilului cu protectia datelor din cadrul NEUROPRAXIS MED SRL cu o cerere scrisa, datata si semnata la adresa de e-mail: office.neuropraxis@gmail.com sau la urmatoarea adresa de corespondenta: NEUROPRAXIS MED SRL, str. Cetatii 335, ap. 6, Floresti, judet Cluj, Romania.
Pentru orice fel de solicitare sau informare cu privire la datele dumneavoastra cu caracter personal prelucrate de catre NEUROPRAXIS MED SRL, puteti sa trimiteti o solicitare la office.neuropraxis@gmail.com.
NEUROPRAXIS MED SRL poate, daca este cazul, sa va solicite, in calitate de persoana vizata, sa puneti la dispozitie informatii suplimentare pentru a stabili identitatea dumneavoastra.
De asemenea, aveti dreptul de a depune o plangere in fata unei autoritati de supraveghere si de a introduce o cale de atac judiciara.

Cookie-uri
Pentru mentinerea website-ului NEUROPRAXIS si pentru a asigura functionalitatea acestuia in mod corespunzator, NEUROPRAXIS utilizeaza tehnologia cunoscuta in general sub numele de „cookie-uri”, fisiere temporare sau permanente, care pot ajuta Clientul sa caute si sa gaseasca rezultate relevante pentru acesta. Scopul utilizarii Cookie-urilor este de a imbunatati utilizarea website-ului.
In acest sens, NEUROPRAXIS foloseste:
•    Cookie-uri strict necesare: pentru a asigura ca siteul web functioneaza eficient dintr-o perspectiva tehnica.
•    Cookie-uri functionale: ajuta la imbunatatirea experientei memorand alegerile Clientului.
•    Cookie-uri de performanta: pentru a masura modul in care clientii navigheaza pe site-ul web al Societati si pentru a masura performanta acesteia.
•    Cookie-uri de re-directionare: pentru a ajuta NEUROPRAXIS sa plaseze anunturi publicitare in alte pagini web pe care clientul le viziteaza, sau sa evite plasarea de anunturi publicitare pentru un client care cunoaste deja serviciile NEUROPRAXIS.
•    Plug-in-uri de social media: pentru a conecta Clientul la canalele de social media. Cookie-urile stocate pe calculatorul Clientului pot fi accesate atunci cand viziteaza website-ul NEUROPRAXIS sau deschide un email pe care NEUROPRAXIS il trimite Clientului.
Clientul poate sa stearga cookie-urile care sunt deja in calculatorul acestuia, consultand instructiunile browserului.
NEUROPRAXIS prelucreaza cookie-uri numai cu acordul Clientului. Pentru a retrage acordul sau a fi de acord cu utilizarea cookie-urilor, acesta poate efectua setarile adecvate in browser-ul propriu. Unele din caracteristicile website-ului NEUROPRAXIS nu pot functiona fara cookie-uri. Cerand acest acord, NEUROPRAXIS va prezenta scopul pentru care acest tip de informatii despre Client vor fi prelucrate si il va informa despre drepturile sale.

9. Intrarea in vigoare si modificarea Politicii de confidentialitate
Prezenta Politica de confidentialitate va intra in vigoare la data de 01.01.2021. NEUROPRAXIS poate revizui Politica de confidentialitate si il va instiinta si pe Client cu privire la orice actualizari pe aceasta pagina web.

10. Concluzii
Prin citirea prezentelor prevederi, consideram ca intelegeti ca trebuie sa ne furnizati date personale in urmatoarele situatii si scopuri:
•    accesarea serviciilor medicale prestate de catre NEUROPRAXIS;
•    in calitate de angajati ai NEUROPRAXIS;
•    in cazul relatiilor contractuale dintre compania dumneavoastra si NEUROPRAXIS;
•    pentru derularea activitatilor comerciale/contractuale;
•    participarea dumneavoastra la procesul de recrutare/selectie;
•    completare de formulare prin bifarea unor casete dedicate pe website-urile www.neuropraxis.ro
Astfel incat consideram ca dumneavoastra ati fost informat/a corect, complet, precis, ati luat la cunostinta, intelegeti pe deplin si sunteti de acord cu prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal in scopurile specificate in prezentul document, in baza consimtamantului manifestat de dumneavoastra, in mod expres, neechivoc, liber si informat.
Prin citirea acestui document dumneavoastra ati luat la cunostinta si intelegeti faptul ca datele cu caracter personal furnizate catre NEUROPRAXIS constituie elemente obligatorii pentru accesarea serviciilor medicale, derularea activitatilor contractuale, precum si pentru participarea dvs. la procesul de recrutare/selectie.

Politica de confidentialitate: Text
bottom of page